Archiwum autora: Mirella Lechna-Marchewka

PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego

W ósmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o art. 60d ust. 2 p.z.p. na gruncie pewnego postępowania, które było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

PZP na żywo #7: Wadium – na co musi zwrócić uwagę konsorcjum

W siódmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o wadium zabezpieczającym ofertę grupy wykonawców.

Czy „zgodnie z SIWZ” to niezgodnie z art. 38 p.z.p.?

W czerwcu tego roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, który wywołał ożywioną dyskusję wśród praktyków zamówień publicznych. Zastanawiano się, czy stanowi on zapowiedź przełomu w realizowaniu przez zamawiających obowiązków wynikających z przepisu art. 38 ust. 1 p.z.p. Izba bowiem stwierdziła, że jeśli odpowiedź zamawiającego na pytanie wykonawcy dotyczące treści SIWZ brzmi: „Zgodnie z SIWZ”, to odpowiedź nie została udzielona. Czy istotnie wyrok zapowiada zmianę w procesie wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w realiach polskich postępowań przetargowych?

PZP na żywo #6 – Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W szóstym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o tym, co wynika z regulacji o zadawaniu pytań do SIWZ.

PZP na żywo #5 – Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych

W piątym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka podsumowują rozwiązania Tarczy 4.0 w aspekcie Prawa zamówień publicznych.

PZP na żywo #4 – przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0

W czwartym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o Tarczy 4.0 oraz o przesłankach zatrzymania wadium w kontekście opinii Urzędu Zamówień Publicznych.