196

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czym jest „uprawnienie do zakupu” nieruchomości rolnej

199

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa

139

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

347

Przed karami umownymi można się skutecznie bronić

348

Zbywanie udziałów lub akcji należących do państwowych osób prawnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa

37

Zmiany w opodatkowaniu wkładów niepieniężnych – podatkowa zachęta dla twórców

345

Błąd może popełnić także sąd

58

Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego