Archiwum autora: Michał Gliński

Złamana obietnica

Dzierżawcy, którzy wierząc ustawodawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) wyłączyli 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy w zamian za prawo nabycia pozostałych 70% użytków rolnych, być może obejdą się smakiem.

Prace adaptacyjne dotyczące przedmiotu najmu

Trudno o lokal, który idealnie odpowiada zapotrzebowaniu najemcy. Dlatego powstaje pytanie, czy lepiej zaadaptować najęty lokal na własną rękę, czy też wystąpić o przeprowadzenie prac adaptacyjnych do wynajmującego i liczyć się z podwyżką czynszu.

Rozliczenia eksploatacyjne wynajmującego i najemcy

Kodeks cywilny wśród elementów przedmiotowo istotnych umowy najmu wyróżnia jedynie obowiązek płacenia czynszu ze strony najemcy. Nie zajmuje się szerzej problematyką opłat dodatkowych ponoszonych przez najemcę, pozostawiając tę kwestię praktyce obrotu.

Charakter prawny umowy deweloperskiej

Klasyfikacja prawna umowy deweloperskiej na gruncie obecnie obowiązujących aktów normatywnych jest niezwykle istotna dla właściwego skonstruowania jej postanowień oraz oceny skutków prawnych ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania.

Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich

Jakie postanowienia nie mogą się znaleźć w umowie deweloperskiej i co może zrobić nabywca, jeżeli jednak się w niej znalazły.

Uproszczona realizacja dróg publicznych kosztem właścicieli nieruchomości?

Czy ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sposób odpowiedni zabezpiecza interes wywłaszczanych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne?