Archiwum autora: Anna Prigan

Rok 2021 w zamówieniach publicznych

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, z 11 września 2019 r. Przed wejściem w życie została ona kilkakrotnie znowelizowana, a kolejne uchwalone zmiany czekają na wejście w życie. Jak poruszać się w świecie zamówień publicznych w 2021 roku?

PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego

W ósmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o art. 60d ust. 2 p.z.p. na gruncie pewnego postępowania, które było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

PZP na żywo #7: Wadium – na co musi zwrócić uwagę konsorcjum

W siódmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o wadium zabezpieczającym ofertę grupy wykonawców.

PZP na żywo #6 – Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W szóstym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o tym, co wynika z regulacji o zadawaniu pytań do SIWZ.

PZP na żywo #5 – Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych

W piątym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka podsumowują rozwiązania Tarczy 4.0 w aspekcie Prawa zamówień publicznych.

PZP na żywo #4 – przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0

W czwartym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o Tarczy 4.0 oraz o przesłankach zatrzymania wadium w kontekście opinii Urzędu Zamówień Publicznych.