Związki zawodowe w zakładzie pracy


Najnowsze wydanie Portalu Procesowego w całości poświęcamy relacjom pracodawców ze związkami zawodowymi, a w szczególności ich uprawnieniom i obowiązkom, które są nieodłącznym elementem kształtowania tychże relacji.

Choć poziom uzwiązkowienia w Polsce nie jest wysoki, w szczególności na tle innych krajów europejskich, a ponadto systematycznie spada, związki zawodowe w Polsce wciąż odgrywają istotną rolę w przedsiębiorstwach, w których funkcjonują. Decyduje o tym szeroki zakres przyznanych im przez ustawodawcę uprawnień, tak w zakresie współdziałania w sprawach indywidualnych z zakresu prawa pracy, jak też w zakresie spraw zbiorowych.

Kształtowanie relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi musi się zatem opierać w pierwszej kolejności na znajomości tak uprawnień, jak i obowiązków organizacji związkowych. Tym właśnie kwestiom zostało poświęcone aktualne wydanie Portalu Procesowego.

Agnieszka Lisiecka, Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy