Znaki, patenty i czerwone podeszwy


Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, piszemy w szóstym już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.

Niewiele ponad dwadzieścia lat temu ochrona własności intelektualnej była w Polsce w zasadzie przedmiotem rozpraw teoretycznych. Dziś jest zagadnieniem o istotnym znaczeniu praktycznym.

Ma ona kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują w swej działalności znaki towarowe, patenty, utwory czy wzory przemysłowe, czyli niemal dla wszystkich podmiotów działających na mniejszą lub większą skalę.

Nie mogą o niej zapominać również ci, którzy korzystają z cudzych dóbr własności intelektualnej bądź dóbr do nich podobnych. Prawa własności intelektualnej stanowią bowiem monopol uprawnionego, którego naruszenie rodzi odpowiedzialność cywilną, a w niektórych przypadkach nawet karną.

W zasadzie w prawie własności intelektualnej chodzi o wyznaczenie granicy pomiędzy sferą wyłączności uprawnionego (tj. podmiotu, który wytworzył dobro niematerialne mogące zostać uznane za określonego rodzaju prawo) a interesem innych podmiotów, z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad wolnego rynku i uczciwego konkurowania. Wyznaczenie tej granicy pozwala określić, co stanowi naruszenie tych praw i kiedy uprawnionemu przysługuje ochrona.

Dzisiejsze tematyczne wydanie Portalu Procesowego poświęcone jest dochodzeniu roszczeń z zakresu szeroko pojętych praw własności intelektualnej. Wybraliśmy zagadnienia, które – naszym zdaniem – są aktualne i ciekawe z praktycznego punktu widzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem na temat praktycznych aspektów dochodzenia ochrony w Polsce. Jej poziom w znacznym stopniu zależy od skuteczności procedur sądowych, a także od świadomości specyfiki praw własności intelektualnej. Dla ogólnej orientacji przedstawiamy także krótki przewodnik po prawach własności intelektualnej i systemach ich ochrony. Zastanawiamy się także, czy w Polsce można uzyskać rekompensatę finansową od naruszyciela oraz przedstawiamy procedury celne, które pomogą chronić własność intelektualną. Omawiamy orzeczenie SN dotyczące przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia, które trwa przez dłuższy czas. Nasze uwagi poświęcamy także najnowszym zmianom w k.p.c. dotyczącym zabezpieczenia roszczeń oraz tzw. roszczeniu informacyjnemu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z niezwykle ciekawym wyrokiem sądu dotyczącym ochrony ekskluzywnych butów od Louboutina. Wprawdzie jest to wyrok amerykański, doskonale jednak obrazuje specyfikę praw własności intelektualnej oraz ich ogromną wartość rynkową. Spór o czerwoną podeszwę może wydawać się ekscentryczny, ale w świecie renomowanych znaków towarowych wszystko jest możliwe.

dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy