Wybrane szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z nową ustawą o efektywności energetycznej


Przyjęta przez Parlament nowa ustawa o efektywności energetycznej daje wybranym gałęziom przemysłu nową możliwość zaoszczędzenia na kosztach energii elektrycznej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 10 czerwca 2016 r. Wejdzie w życie 1 października 2016 r.

Koszt realizacji tzw. białego obowiązku polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej (podobnie jak koszt wsparcia odnawialnych źródeł energii – zielonych certyfikatów) ujmowany jest w cenie energii elektrycznej kupowanej przez odbiorców.

Zgodnie z nową ustawą z możliwości wyłączenia kosztów związanych z realizacją białego obowiązku z ceny kupowanej energii mogą skorzystać odbiorcy końcowi, którzy:

  • w roku poprzedzającym rok realizacji białego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej,
  • wykonują działalność gospodarczą (nie musi być ona przeważająca) oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD: 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680, 3832,
  • zakończyli, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r., przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, ograniczając zużycie energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, a w wyniku ich realizacji uzyskana została oszczędność energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku,
  • potwierdzili oszczędność energii finalnej audytem efektywności energetycznej,
  • przedłożyli przedsiębiorstwu energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny informację oraz oświadczenie wskazane w ustawie wraz z audytem efektywności energetycznej.

Podobny mechanizm przewidywała także stara ustawa o efektywności energetycznej. Był on jednak dostępny dla znacznie węższego grona podmiotów (wymagano m.in. zużycia nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej).

Ponadto przepisy przejściowe ustawy otworzyły drogę do uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zakończonych między 1 stycznia 2014 r. a dniem wejścia w życie ustawy, dla których nie wydano już białych certyfikatów pod rządami starej ustawy.

Przy okazji należy przypomnieć, że nowa ustawa o efektywności energetycznej nałoży na każde przedsiębiorstwo (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców) obowiązek sporządzenia audytu energetycznego. Brak sporządzenia audytu będzie oznaczał nałożenie kary wynoszącej do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy.

Marek Dolatowski, praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy