Czy można mieć zapach na wyłączność?

07.12.2017

Oryginalny, niepowtarzalny zapach to jedna z najistotniejszych cech luksusowych perfum, a jego receptura z reguły stanowi ściśle strzeżoną tajemnicę. Paradoksalnie to jednak prawna ochrona zapachu stwarza najwięcej trudności. W polskim systemie prawnym zagadnienie to nie doczekało się rozstrzygnięcia w decyzjach Urzędu Patentowego ani sądów powszechnych.

Z drogerii na wokandę, czyli o co spierają się podmioty z branży kosmetyków i perfum w Polsce

07.12.2017

Na rodzimym rynku kosmetyków i perfum znajdziemy zarówno globalnych producentów, jak i polskie marki. Te ostatnie radzą sobie coraz lepiej. Rynek kosmetyków w Polsce wciąż rośnie. Dynamiczny wzrost odnotowywano zwłaszcza w ostatnich latach. Zaostrza się też konkurencja. Może ona prowadzić do wzrostu liczby spraw sądowych dotyczących praw własności intelektualnej. Poniżej wskazujemy, co wedle naszych doświadczeń bywa najczęstszym przedmiotem sporów podmiotów z branży.

Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?

07.12.2017

Czy można autoryzowanemu dystrybutorowi zakazać sprzedaży w internecie bądź na platformie internetowej podmiotu trzeciego?

Podróbka z literówką? Czy to na pewno podróbka?

07.12.2017

Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej za handel podróbkami, przede wszystkim trzeba ustalić, czy towar, który był przedmiotem obrotu, jest podrobiony, tj. czy został oznaczony podrobionym znakiem towarowym. Czy o podrobionym znaku towarowym możemy mówić tylko wtedy, gdy jest on identyczny ze znakiem zarejestrowanym? Otóż nie. Podrobionym znakiem towarowym może być także oznaczenie nieco różniące się od znaku zarejestrowanego, czyli znak łudząco podobny.

Urząd Patentowy też dostrzega specyfikę rynku kosmetyków

07.12.2017

Rynek kosmetyków rośnie, a wraz z nim zwiększa się liczba różnych znaków towarowych zgłaszanych dla tego typu produktów. Nieuniknione są więc kolizje między rejestracjami. Ich ocena jest zasadniczo wypadkową oceny podobieństwa porównywanych towarów i podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowemu

30.11.2017

Dlaczego zapowiadane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są ważne?