Trudny powrót do domu

24.06.2010

Sprawy o odzyskanie nieruchomości utraconych wskutek dekretu o reformie rolnej ciągną się w Polsce latami. Ponad dziesięcioletnią walkę byłej właścicielki o zwrot pałacyku w Oborach relacjonuje Magdalena Niziołek z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu

Pierwszy wyrok sądu na korzyść klienta, który stracił na opcjach

24.06.2010

Sąd uznał, że brak informacji ze strony banku o ryzyku związanym z opcjami walutowymi stanowił wprowadzenie klienta w błąd. Każdą taką sprawę należy jednak rozpatrywać indywidualnie.

Izabela Zielińska-Barłożek: Za więcej czynów szkodzących środowisku kara więzienia

24.06.2010

Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska

(Nie)korzystne rozstrzygnięcie sądu polubownego

17.06.2010

Czasem korzystne dla wierzyciela rozstrzygnięcie sądu polubownego może okazać się dla niego zupełnie nieprzydatne.

Kodeks karny skarbowy przed Trybunał

17.06.2010

Czy na pewno można karać za reklamowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych – zastanawiają się Adam Studziński i Radosław Teresiak, doradcy podatkowi z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Grzelak przeciwko Polsce

17.06.2010

Nieprowadzenie zajęć z etyki, skutkujące brakiem oceny z tego przedmiotu na świadectwie, jest w opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dyskryminacją z powodu religii.