Renifery znów na wolności

22.12.2010

Sąd w Luksemburgu (dawniej Sąd I Instancji Unii Europejskiej) utrzymał w mocy decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (OHIM) w Alicante odmawiającą rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego bożonarodzeniowego renifera.

Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców

22.12.2010

Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.

Prezent od Trzech Króli

22.12.2010

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw, ustanawiająca nowy dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Święty Mikołaj a zmiany klimatu

22.12.2010

Czy Święty Mikołaj, jako operator sań, będzie zobowiązany do rozliczania się z dokonanej przez sanie emisji gazów cieplarnianych na podobnej zasadzie jak linie lotnicze i inni operatorzy?

Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu

22.12.2010

Zespół Prawa Nieruchomości znalazł idealne rozwiązanie dla Świętego Mikołaja.

Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów

22.12.2010

Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli Świętemu Mikołajowi wywiązać się w terminie ze wszystkich zobowiązań.