Walka z piratami może stać się prostsza

30.09.2010

Coraz częściej dochodzi do zatrzymań celnych podrobionych towarów. Taki wniosek płynie z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Budweiser dla browaru czeskiego

30.09.2010

Koniec sporu o znak Budweiser. Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił sprzeciw złożony przez czeską spółkę Budweiser Budvar w związku z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego Budweiser na rzecz amerykańskiej spółki Anheuser-Busch.

Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego

30.09.2010

To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.

Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa

30.09.2010

Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych

Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

30.09.2010

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu

30.09.2010

Pisma procesowe sporządzone przez Komisję Europejską w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie będą ujawniane aż do wydania wyroku w danej sprawie.