Czy klauzula waloryzacyjna chroni przed wypowiedzeniem czynszu za lokal użytkowy?

01.03.2018

Wysokość czynszu, zasady jego płatności czy choćby ustalenie tzw. wakacji czynszowych mają nieraz decydujący wpływ na ostateczną decyzję kontrahentów co do zawarcia umowy najmu. Przy obecnej dynamice rynku nieruchomości uzgodniona na początku stawka czynszu już po kilku latach może znacznie odbiegać od warunków rynkowych. Dlatego w przypadku długoterminowych umów najmu na czas oznaczony . niezmiernie istotne jest takie ukształtowanie stosunku umownego, aby wysokość czynszu pozostawała atrakcyjna dla obu stron umowy przez cały okres najmu. Mogą temu służyć tzw. klauzule waloryzacyjne.

Sąd bliżej powoda

01.03.2018

Sądem właściwym może być również sąd miejsca wystąpienia szkodliwych skutków czynu niedozwolonego. Takie rozwiązanie ułatwi poszkodowanym dochodzenie roszczeń.

Rozstrzygnięcia inżyniera według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

01.03.2018

5 grudnia 2017 r. podczas International FIDIC Users’ Conference w Londynie opublikowano nową edycję warunków kontraktowych FIDIC. Nowe rozwiązania zostały przewidziane między innymi w odniesieniu do zgłaszania roszczeń oraz procedury ich rozpatrywania przez inżyniera.

Opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych oraz w Polsce

01.03.2018

W wielu jurysdykcjach osoby, których pogląd może wnieść coś do sprawy, mogą złożyć do sądu tak zwaną opinię przyjaciela sądu. Czasem muszą mieć na to zgodę sądu albo stron, albo muszą wykazać swój uzasadniony interes prawny. W niektórych państwach możliwość taka dotyczy tylko wybranych sądów albo spraw. Co ciekawe, instytucja przyjaciela sądu prawie nigdzie nie doczekała się wyraźnej kodyfikacji.

JEDZ tylko elektronicznie!

22.02.2018

Elektroniczne zamówienia coraz bliżej. Już od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie można składać tylko elektronicznie. Zamawiający muszą uwzględnić ten obowiązek w SIWZ, a wykonawcy muszą przyzwyczaić się do nowych zasad.

Wzrastają szanse na realizację zamrożonych projektów wiatrowych

22.02.2018

Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że projekty wiatrowe startujące do aukcji OZE nie będą musiały wykazywać tzw. efektu zachęty. Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce.