Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting

15.03.2018

NCBiR testuje zamówienia przedkomercyjne na rynku energetycznym. Już niedługo mogą ruszyć kolejne projekty PCP w innych sektorach. Co to są zamówienia przedkomercyjne i kto może na nich skorzystać?

Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)

15.03.2018

15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują.

Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?

15.03.2018

Wątpliwości na gruncie znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kręta droga do podziału zysku – czyli jak prawidłowo wypłacić dywidendę

08.03.2018

Proces poprzedzający wypłatę przez spółkę dywidendy, jakkolwiek mocno sformalizowany, jest dobrze znany zainteresowanym podmiotom i nie nastręcza wielu trudności. Należy jednak zachować czujność, bowiem uchybienie ustawowym wymogom może mieć dotkliwe konsekwencje, zwłaszcza że o błąd nietrudno za sprawą zmieniających się przepisów.

BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi są niezgodne z prawem UE

08.03.2018

Trybunał Sprawiedliwości UE nie podzielił opinii rzecznika generalnego i w sprawie Achmea orzekł, że arbitraż inwestycyjny, czyli przewidziana w umowach między państwami członkowskimi możliwość wszczęcia przez inwestora zagranicznego postępowania arbitrażowego przeciwko państwu, w którym dokonał inwestycji, narusza autonomię prawa UE.

Komisja rozjemstwa w sporach według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

08.03.2018

Nowe warunki kontraktowe FIDIC kładą większy nacisk na polubowne rozstrzyganie sporów. Podejście to znalazło wyraz w zwiększeniu roli komisji rozjemstwa w sporach.