Czy linie lotnicze mogą anulować bilet powrotny, jeśli nie odbyliśmy podróży w pierwszą stronę?

12.10.2017

Linie lotnicze często anulują bilet, jeśli podróżny nie stawił się na lot w pierwszą stronę lub na lot na pierwszym odcinku podróży. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Skutki dokonania czynności prawnej przez tzw. „fałszywy” organ

12.10.2017

Uwagi na gruncie obowiązującego stanu prawnego oraz planowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Przerwanie biegu przedawnienia przez BTE w obrocie wierzytelnościami

12.10.2017

Wbrew generalnej zasadzie, że przerwanie biegu przedawnienia danej wierzytelności ma skutek wobec wszystkich kolejnych nabywców tej wierzytelności, złożenie przez bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia wierzytelności w stosunku do nabywcy wierzytelności innego niż bank.

Zapraszamy na blog prawa nowych technologii

12.10.2017

10 października wystartował blog newtech.law. Znajdą się na nim teksty dotyczące nie tylko prawnych, ale również etycznych, kulturowych i społecznych aspektów nowych technologii.

Publikacja: Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu

05.10.2017

Do obszernego katalogu publikacji naszej kancelarii doszła nowa pozycja. Opisujemy w niej trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk.

Przyszłość usług prawniczych w świecie sztucznej inteligencji

05.10.2017

Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników i sędziów, czy tylko zmieni sposób ich pracy i myślenia o prawie?