Walka z podróbkami w Internecie


Właściciele marek we współpracy z serwisami internetowymi będą wyszukiwać aukcje podrobionych towarów i ustalać dane kontaktowe aukcjonariuszy.

4 maja br. przedstawiciele największych światowych marek i organizacji zajmujących się zwalczaniem naruszeń własności intelektualnej spotkali się w Brukseli, aby uzgodnić strategię walki z podrobionymi produktami zalewającymi Internet. Efektem spotkania jest dokument „Memorandum of Understanding” – czyli porozumienie ustalające zasady współpracy sygnatariuszy w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Realizacja projektu odbywać się będzie pod auspicjami Komisji Europejskiej. Choć Porozumienie pozbawione jest wiążącej mocy prawnej, stanowi pozytywny krok w kierunku zmiany podejścia wobec podrobionych towarów oferowanych w Internecie.

Obecnie zasadą jest, że właściciele serwisów nie odpowiadają za oferty produktów umieszczane na ich witrynach przez internautów. Dopiero gdy zostaną powiadomieni o naruszeniu prawa, w tym oferowaniu podrobionego produktu, muszą niezwłocznie zablokować dostęp do danej treści. Portale nie mają jednak obowiązku zapobiegania naruszeniom prawa.

W świetle powyższego cieszy fakt, że sygnatariusze Porozumienia zobowiązali się nie tylko do stosowania środków mających na celu zablokowanie dostępnych już w sieci aukcji podrobionych towarów, ale także wyrazili chęć podjęcia aktywnych działań prewencyjnych. Będą one możliwe dzięki planowanej ścisłej współpracy właścicieli marek z serwisami internetowymi. Z jednej strony właściciele praw własności intelektualnej mają monitorować platformy internetowe, udostępniając portalom m.in. szczegółowe informacje dotyczące właściwości produktów oryginalnych i podrobionych oraz słowa kluczowe, za pomocą których wyszukiwane są zazwyczaj podrabiane produkty. Z drugiej zaś strony platformy internetowe mają angażować się w działania prewencyjne, stosując dozwolone i dostępne środki techniczne w celu ustalenia danych kontaktowych aukcjonariuszy, weryfikowania podawanych przez nich informacji oraz identyfikowania podróbek, zwłaszcza tzw. oczywistych.

Sygnatariusze zwrócili szczególną uwagę na ochronę konsumentów i ich aktywny udział w walce ze sprzedawcami podrobionych towarów. Jednocześnie wskazali na konieczność zaostrzenia polityki „odstraszającej” wobec sprzedawców, którzy dopuszczają się naruszeń wielokrotnych lub wprowadzają do obrotu duże ilości podrobionych towarów, produkty szczególnie niebezpieczne lub tzw. oczywiste podróbki. Wskazane mechanizmy obejmować mają m.in. tymczasowe lub stałe zablokowanie rachunków sprzedawców i uniemożliwienie ich powtórnej rejestracji w serwisie.

Wprawdzie projekt spotkał się z mniejszym niż oczekiwane zainteresowaniem ze strony właścicieli platform internetowych, ale cieszy podpisanie Porozumienia przez serwis eBay, który jeszcze niedawno toczył spór dotyczący sprzedaży za jego pośrednictwem podróbek biżuterii znanej marki.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia znalazły się również spółki adidas, Amazon, Burberry, Gant, Lacoste, LEGO, Mattel, Microsoft, Nike, Nokia, Unilever oraz szereg organizacji i stowarzyszeń zajmujących się walką z podrobionymi towarami.

Porozumienie obowiązywać będzie przez kolejnych 12 miesięcy, po upływie których możliwe będzie jego przedłużenie. Sygnatariusze w tym czasie mają spotykać się co kwartał na forum Komisji Europejskiej w celu omówienia postępów we wdrażaniu poszczególnych rozwiązań. Komisja Europejska sporządzi zaś końcowe sprawozdanie z funkcjonowania Porozumienia.

Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy