W jaki sposób oznakować obniżkę cen towarów


Czy sprzedawca detaliczny oferujący towary po obniżonej cenie jest zobowiązany publicznie informować o przyczynie obniżki?

Obniżanie przez detalistów cen towarów może mieć różnorakie przyczyny. Najczęściej jest to prowadzenie wyprzedaży związanej z koniecznością wyzbycia się określonych dóbr sezonowych albo też sprzedaż promocyjna mająca na celu wypromowanie towaru: zwiększenie jego sprzedaży i tym samym rozpoznawalności wśród konsumentów. Co do zasady informacja o przyczynie obniżki winna być ujawniona w ramach prezentacji ceny obniżonej.

W przypadku prowadzenia wyprzedaży obniżkę uwidacznia się w miejscu oferowania produktu, tj. na wywieszkach cenowych (tabliczkach lub plakatach umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie towaru). Obok przekreślonej ceny dotychczasowej uwidacznia się cenę aktualną, po obniżce, natomiast obok cen: wyraz „przecena” albo „obniżka ceny” ze wskazaniem okresu obowiązywania przeceny (np. „do końca lutego”) i jej przyczyny („np. wyprzedaż posezonowa”). Również w przypadku prowadzenia promocji konieczne jest uwidocznienie ceny dotychczasowej przekreślonej i ceny aktualnej.

Niedopuszczalne jest zestawienie cen bez przekreślenia jednej z nich lub zakrycie ceny pierwszej ceną aktualną. Cena wyjściowa musi być widoczna i przekreślona. Z oczywistych względów nie można prezentować przekreślonych cen wyjściowych, jeżeli produkt jest oferowany w sprzedaży po raz pierwszy.

Odrębną przyczyną prowadzenia sprzedaży towaru po cenie obniżonej może być jego niedostateczna jakość. Może się ona przejawiać w braku cech określonych w charakterystyce jakościowej towaru albo też w innych wadach, np. mniejszej ilości, masie lub objętości towaru albo jego uszkodzeniu. Cenę takiego niepełnowartościowego towaru sprzedawca ma obowiązek obniżyć w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom. Przyczynę obniżki musi przy tym uwidocznić w ramach prezentacji ceny albo poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty. Jeśli niepełnowartościowość towaru i jednoczesny brak koniecznej obniżki zostaną wykryte przez inspekcję handlową, inspektorzy będą władni określić obniżoną cenę w drodze decyzji administracyjnej.

Sylwia Paszek, Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 10 lutego 2011 roku w Akademii prawa gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej