Uwagi wstępne


 
 

Przystępując do transakcji, przedsiębiorca ma zwykle za sobą etap podejmowania strategicznej decyzji dotyczącej zbycia lub nabycia konkretnego podmiotu lub wybranego zespołu aktywów.

Modelowo w transakcji można wyróżnić następujące etapy: