Uwagi wstępne

 
 

Kluczowe znaczenie dla powodzenia danej transakcji ma uprzednie ustalenie jej prawidłowej struktury. Często zależy to nie tylko od swobodnej decyzji inwestora, ale również od aktualnych rozwiązań prawnopodatkowych czy od okoliczności wymuszonych innymi czynnikami (np. decyzją zbywcy).

Najczęściej spotykanymi w praktyce modelami struktury transakcji są: