Uwagi wstępne


 
 

W zależności od tego, jakiego rodzaju podmioty uczestniczą czynnie w transakcji jako jej strony, w wielu sytuacjach konieczne jest uwzględnienie dodatkowych aspektów prawnych związanych z uczestnictwem tych podmiotów w transakcji.

W dalszej części zostały scharakteryzowane cztery rodzaje podmiotów, których specyfikę należy uwzględnić zarówno na etapie planowania transakcji, jak i na etapie negocjowania i sporządzania dokumentacji transakcyjnej. Są to spółki osobowe, wspólne przedsięwzięcia (joint ventures), fundusze inwestycyjne oraz tzw. wehikuły transakcyjne (SPV).