Uwagi wstępne


 
 

W zależności od przedmiotu transakcji niekiedy należy uwzględnić również dodatkowe aspekty prawne związane z przedmiotem lub rozmiarem działalności uczestników transakcji albo z samym przedmiotem transakcji.

Do najczęściej spotykanych w tym zakresie należą szczególne uwarunkowania określone w przepisach prawa ochrony środowiska, przepisach prawa pracy, przepisach regulacyjnych w ramach danej branży, przepisach prawa ochrony konkurencji oraz przepisach z zakresu finansów i bankowości i przepisach regulujących problematykę nieruchomości.