Uwagi wstępne


 
 

W wielu transakcjach należy uwzględnić konieczność uzyskania różnorakich zgód lub pozwoleń, których brak może skutkować nawet nieważnością całej transakcji. Dotyczy to zarówno zgód korporacyjnych w postaci uchwał określonych organów spółki (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej), zgód osób trzecich (np. wierzycieli), jak i zgód właściwych organów (np. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W dalszej części przedstawiono najczęściej spotykane przypadki zgód, sposób ich udzielenia oraz konsekwencje ich braku czy nieprawidłowości związanych z ich wydaniem.