„Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wkrótce w księgarniach


Już pod koniec maja do księgarni trafi publikacja „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” pod redakcją Pawła Ciećwierza oraz Izabeli Zielińskiej-Barłożek z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

To już czwarty wspólny projekt kancelarii i LexisNexis Polska po wydanych w latach 2011-2012 pracach: „Transakcje przejęć i fuzji”, „Prawo konkurencji” oraz „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki”.

Całość publikacji, będącej pracą zbiorową prawników-praktyków z różnych dziedzin specjalizacji, poświęcona została ocenie ryzyk prawnych w transakcjach fuzji i przejęć, która jest niezbędna przy sporządzaniu analizy prawnej przedsiębiorstwa, aktywów bądź praw udziałowych będących przedmiotem zamierzonej transakcji, podczas przygotowywania się do samej transakcji czy w ramach doradztwa potransakcyjnego. Ocena ta powinna być przeprowadzana niezależnie od tego, czy stroną transakcji jest fundusz private equity, inwestor strategiczny czy podmiot planujący jedynie restrukturyzację grupy lub widzący szansę na rozwój w ramach przedsięwzięcia typu joint venture.

– W publikacji zebraliśmy stanowiska prezentowane w orzecznictwie i w literaturze, jak również sformułowaliśmy własne postulaty, szczególnie tam, gdzie obowiązujące prawo wydaje się niejasne – mówi Izabela Zielińska-Barłożek, radca prawny, wspólnik, koordynator Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy – W aneksie do książki czytelnicy znajdą przykładowe opisy ryzyk prawnych występujących w analizach prawnych. Dołożyliśmy wszelkich starań, by tematykę przedstawić w sposób praktyczny.

Książka „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” jest rozwinięciem publikacji „Transakcje przejęć i fuzji”, przygotowanej przez praktyków kancelarii, w której omówiono m.in.: czynności poprzedzające transakcję, zawarcie umowy, odpowiedzialność związaną z naruszeniem umowy oraz sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z umowy. Publikacja ukaże się w ramach serii „Prawo w praktyce” wydawnictwa LexisNexis Polska.