Przeniesienie pozwolenia na nabywcę instalacji to nie reguła


Czy firma, która otrzymała decyzję administracyjną, taką jak np. pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza, może swobodnie dysponować wynikającymi z nich prawami?

Nie. Wynika to z władczego charakteru rozstrzygnięć organów administracji i generalnego zakazu przenoszenia praw i obowiązków z decyzji między stronami. Zatem nabywając zakład przemysłowy lub przedsiębiorstwo należy pamiętać o występujących ograniczeniach następstwa prawnego i konieczności złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia, a czasami wniosku o uzyskanie nowego. Taką procedurę przewiduje m.in. prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tą ustawą zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. Przeniesienie następuje w drodze decyzji administracyjnej, która wywołuje skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części. Wygasa natomiast po upływie roku od daty jej wydania, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji lub jej części. Procedura ta dotyczy pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, niektórych pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Przepisy dotyczące przenoszenia praw i obowiązków obejmują również wiele innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, co do których przewidziano odrębne procedury ich przenoszenia, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy wynikających z przepisów o odpadach. Jeżeli w odniesieniu do konkretnej decyzji przepisy nie przewidują stosownej procedury, to z reguły oznacza to, że przeniesienie danego pozwolenia nie jest możliwe.

Dominik Wałkowski, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 15 grudnia 2011 roku w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej