Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi


O tym, co można przeczytać w dzisiejszym wydaniu, pisze adwokat Stefan Jacyno.

Praktycznie każde przedsięwzięcie gospodarcze wymaga swego miejsca na Ziemi. Gdzieś musi przebiegać wspólna praca, gdzieś muszą być zgromadzone narzędzia, urządzenia i materiały służące do pracy. Zapewnienie takiego miejsca jest jednym z pierwszych zmartwień przedsiębiorcy i stawia go przed koniecznością podjęcia decyzji. A przecież sam wybór lokalizacji przedsiębiorstwa to nie koniec a początek relacji, która trwa zwykle przez wiele lat.

Jak ustrzec się błędów? Co trzeba przewidzieć, żeby wiedzieć, jakie klauzule zawrzeć w umowie? Jakie będą prawa i obowiązki stron, które nie zostaną ujęte w umowie? Jak strony umowy mają się rozliczać? O tych zagadnieniach – poczynając od trybu, w jakim można starać się o najem lokalu od Miasta Stołecznego Warszawy poprzez uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu najmu i rozliczanie kosztów eksploatacyjnych do skutków dokonania prac adaptacyjnych – traktuje dzisiejsze wydanie. Omawiamy w nim także prawne skutki dokonania obrotu rzeczą oddaną w najem i to zarówno w przypadku zbycia samego przedmiotu najmu, jak i skutków sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi prawo najmu.

Stefan Jacyno, Zespół Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych oraz Zespół Reprywatyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy