Prowadzenie bloga zagrożone surową karą


Komisja Nadzoru Finansowego zajmie się sprawą bloga, na którym od początku maja zamieszczano informacje na temat funkcjonowania grupy kapitałowej.

Autorzy bloga informowali internautów o nieprawidłowościach w działaniu grupy, m.in. zarzucali władzom spółki, że nie dopełniają obowiązków informacyjnych oraz wprowadzają akcjonariuszy w błąd, podając nieprawdziwe informacje na temat projektów realizowanych przez grupę. Władze spółki uznały te doniesienia za nieprawdziwe i złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek, w którym zarzucają autorom bloga manipulację.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi rozróżnia kilka rodzajów manipulacji. Jednym z nich jest rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, fałszywych informacji, które mogą wprowadzić uczestników rynku w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Dziennikarz dopuszczający się manipulacji podlega grzywnie do 5 milionów zł, karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat albo obu tym karom łącznie. Na inną osobę dokonującą manipulacji Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do 200 000 zł.

Komisja Nadzoru Finansowego po raz pierwszy skorzystała z możliwości, jakie w zakresie manipulacji daje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, w lutym 2007 roku. Nałożyła wówczas na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za zamieszczanie na stronie internetowej nieprawdziwych informacji na temat walorów notowanych na giełdzie, a tym samym wprowadzenie w błąd innych uczestników rynku. W komunikacie z posiedzenia Komisji w dniu 1 lutego 2007 roku możemy przeczytać, że manipulacja instrumentami finansowymi stanowi jedno z najpoważniejszych przewinień na rynku kapitałowym.