Prof. Jerzy Zajadło laureatem Nagrody im. E. J. Wende


XII Nagrodę im. Edwarda J. Wende otrzymał w tym roku prof. Jerzy Zajadło, ceniony prawnik i filozof, autor ponad 300 opracowań naukowych, monografii i artykułów oraz haseł encyklopedycznych. Kapituła nagrody wyróżniła prof. Zajadłę za propagowanie prawa i mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.

Jerzy Zajadło jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa tego Uniwersytetu. Zajmuje się filozofią i teorią prawa oraz prawami człowieka.

Jak mówił w laudacji Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, „Zakłada on, operując terminologią Immanuela Kanta, że prawnik powinien posługiwać się nie tylko rozumem teoretycznym (czyli wiedzą z zakresu teorii prawa i poszczególnych dogmatyk prawniczych), lecz także rozumem praktycznym (czyli etyką prawa i etyką prawniczą). Ten ostatni nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza tam, gdzie napotykamy na tzw. trudne przypadki, gdzie prawoznawstwo przestaje być tylko „rzemiosłem” stosowania i interpretacji norm, staje się „sztuką” wyboru pomiędzy moralnym dobrem i złem. Filozofia prawa nie daje prawnikom gotowych rozwiązań, może jednak wskazać możliwe drogi wyboru”.

Nagroda im. Edwarda J. Wende została utworzona z inicjatywy jego rodziny w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata, w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu.

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak i europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.