Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości


Ukazała się piąta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska.

Do księgarni trafiła właśnie pierwsza polskojęzyczna publikacja poświęcona prawu ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości. Jest to niemal 400-stronicowe kompendium wiedzy dla osób, które uczestniczą w transakcjach M&A i na rynku nieruchomości, doradzają łączącym się spółkom lub reprezentują strony transakcji polegających na nabyciu lub sprzedaży składników majątkowych, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Publikację, pod redakcją Izabeli Zielińskiej-BarłożekDominika Wałkowskiego, opracowali eksperci praktyki ochrony środowiska i praktyki transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

– Prawidłowa ocena ryzyka związanego z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest kluczowym elementem wielu transakcji na polskim rynku, zwłaszcza tych, których przedmiotem są zakłady produkcyjne. Sformułowanie w dokumentach transakcyjnych odpowiednich postanowień regulujących odpowiedzialność związaną z wykrytym w tym obszarze ryzykiem sprawia problemy m.in. dlatego, że w literaturze niewiele uwagi poświęca się tej tematyce. Nierzadko też, choć świadomość przedsiębiorców jest coraz większa, kupujący i ich doradcy prawni nie przykładają należytej wagi do konsekwencji nieuwzględnienia w transakcji kwestii związanych z oddziaływaniem nabywanego podmiotu na środowisko – mówi Izabela Zielińska-Barłożek, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony środowiska i koordynujący praktykę transakcyjną.

– Wbrew niekiedy wyrażanym opiniom, naruszenie wymogów prawa ochrony środowiska może wiązać się z bardzo dotkliwymi sankcjami, nawet wtedy, gdy naruszenie prawa nie spowodowało żadnego uszczerbku w środowisku. W takich sytuacjach ocena, czy w wyniku transakcji inwestor przejmie obowiązek zapłaty kar, staje się kluczowa – dodaje Dominik Wałkowski, adwokat w praktyce prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jeszcze w tym roku prawnicy kancelarii i LexisNexis Polska planują wspólne wydanie książek podejmujących tematykę zamówień publicznych oraz produktów z obszaru life science.

Do tej pory, pod szyldem „Prawo w praktyce” wydawnictwa LexisNexis Polska, na rynku ukazało się 5 publikacji autorstwa prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy: „Transakcje przejęć i fuzji” (2011), „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (2011), „Prawo konkurencji” (2012), „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (2013) oraz „Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” (2014).