Po co przedsiębiorcy prawo karne?


O tym, co można przeczytać w dzisiejszym wydaniu i czym zajmuje się Zespół Praktyki Karnej, pisze Janusz Tomczak.

Dzisiejsze wydanie Portalu Procesowego poświęcone jest zagadnieniom prawa karnego. Nasi prawnicy: Dominika Stępińska-Duch, Aleksandra Stępniewska, Aneta Rousselle, Łukasz Lasek oraz Janusz Tomczak wypowiadają się na tematy zagadnień, z którymi stykamy się w naszej codziennej praktyce.

Poza pracą dla klientów prawnicy naszego zespołu od wielu lat są zaangażowani w różnego rodzaju działania pro bono, których wspólnym mianownikiem jest ochrona praw człowieka, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie dobrych praktyk w biznesie.

W 2012 roku na pierwszy plan wysunęły się dwa wydarzenia.

We współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych wzięliśmy udział w projekcie organizowanym przez holenderski T.M.C. Asser Instituut pod egidą Komisji Europejskiej, zatytułowanym „Prevention of fraud, corruption and bribery committed through legal entities for the purpose of financial end economic gain”.

W ramach projektu przygotowaliśmy raport na temat stanu polskiego ustawodawstwa we wskazanym zakresie. W lipcu 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organów ochrony prawnej z całej Europy, jesienią zaś doszło do sfinalizowania prac nad raportem.

Ponadto po raz kolejny pracowaliśmy nad dorocznym raportem dla Transparency International dotyczącym stanu stosowania konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Transparency International co roku przedstawia raport oceniający stopień implementacji i rzeczywistego stosowania w państwach sygnatariuszach postanowień ww. konwencji.

Przygotowując raport sprawdzamy, ile postępowań wpisywało się w literę konwencji, rozmawiamy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, organizacji pozarządowych.

Z naszych ustaleń wynika, że w Polsce praktycznie konwencji się nie stosuje. Prowadzenie w Polsce postępowań karnych dotyczących korumpowania zagranicznych funkcjonariuszy, a więc ze swej istoty przestępstw popełnianych zazwyczaj za granicą, byłoby z praktycznych względów niecelowe. Łatwiej jest przekazać ściganie państwu, w którym doszło do popełnienia przestępstwa, z taką opinią się najczęściej spotykamy.

Wbrew powszechnym opiniom znajomość prawa karnego jest przedsiębiorcom bardzo przydatna. Po pierwsze dlatego, że nieznajomość prawa szkodzi, po drugie dlatego że niełatwo uwolnić się od odpowiedzialności karnej, o czym piszemy w tekście poświęconym koncepcji błędu co do prawa. Temu, jak nie narazić się na ponoszenie takiej odpowiedzialności, jest poświęcone całe dzisiejsze wydanie.

Janusz Tomczak, Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespół Praktyki Karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy