Opracowania

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które nie udziela się ochrony.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Projekt nowego prawa zamówień publicznych: czego się spodziewać? Będzie prościej i elastyczniej? Zgodnie z prawem unijnym? Spory będą się kończyć ugodowo? Co z wadium? I co z RODO? Piszą Mirella Lechna, Anna Prigan, Marcin Lemkowski, Joanna Krakowiak, Hanna Drynkorn, Serom Kim i Katarzyna Śliwak.

Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe

Kolejna edycja publikacji będącej swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w dwudziestu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.

Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi

Czy reklama soku może naruszać zakaz reklamy alkoholu? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa alkoholu może być myląca? Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty? Jak sobie poradzić z podróbkami?

Bieżące lub zapowiedziane zmiany w prawie w Polsce i ich wpływ na otoczenie biznesowe

Kolejna edycja publikacji będącej swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w dwudziestu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.

Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum

Naszą nową publikację poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Piszemy o tym, czy da się chronić zapach perfum, czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży produktów luksusowych w internecie i co spierają się podmioty z branży.