Opracowania

Ochrona własności intelektualnej

Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Własności Intelektualnej.  

Pozwy zbiorowe

W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów.  

Zabezpieczenie należności handlowych

Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych.  

Przedsiębiorca a konsument

O tym, jak sprawić, by przedsiębiorca był syty i konsument cały, piszą prawnicy kancelarii w kolejnej publikacji.