Opracowania

Prawo dla gamedevu

Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne.

Compliance – ważne zmiany w 2020 r.

Compliance w firmie: od polityki wynagrodzeń, przez dematerializację akcji i zapobieganie praniu pieniędzy, po zatory płatnicze.

Papiery wartościowe bez papieru

Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych.

Zmiany w postępowaniu cywilnym

6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać?

Prawne aspekty działalności mediów

Najważniejsze problemy praktyczne związane z działalnością mediów. Granice dopuszczalnej krytyki, współpraca z influencerami, ochrona bon motów z filmów, rozpowszechnianie wizerunku i zasady odpowiedzialności administratora portalu za bezprawne treści zamieszczane przez użytkowników.

Zatrzymanie osoby

Osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszą publikację.