Opracowania

Compliance – ważne zmiany w 2020 r.

Compliance w firmie: od polityki wynagrodzeń, przez dematerializację akcji i zapobieganie praniu pieniędzy, po zatory płatnicze.

Papiery wartościowe bez papieru

Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych.

Zmiany w postępowaniu cywilnym

6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać?

Prawne aspekty działalności mediów

Najważniejsze problemy praktyczne związane z działalnością mediów. Granice dopuszczalnej krytyki, współpraca z influencerami, ochrona bon motów z filmów, rozpowszechnianie wizerunku i zasady odpowiedzialności administratora portalu za bezprawne treści zamieszczane przez użytkowników.

Zatrzymanie osoby

Osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszą publikację.

Spory budowlane

Czy podwykonawcom jest łatwiej? Czemu służy w praktyce gwarancja zapłaty? Jak odzyskać pieniądze wypłacone bezpośrednio podwykonawcom? Jaka jest specyfika rozliczeń z podwykonawcami zamówień publicznych? Jaka jest pozycja generalnego wykonawcy? Piszą prawnicy doświadczeni w obsłudze kontraktów budowlanych.