Opracowania

Zmiany w postępowaniu cywilnym

6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać?

Prawne aspekty działalności mediów

Najważniejsze problemy praktyczne związane z działalnością mediów. Granice dopuszczalnej krytyki, współpraca z influencerami, ochrona bon motów z filmów, rozpowszechnianie wizerunku i zasady odpowiedzialności administratora portalu za bezprawne treści zamieszczane przez użytkowników.

Zatrzymanie osoby

Osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszą publikację.

Spory budowlane

Czy podwykonawcom jest łatwiej? Czemu służy w praktyce gwarancja zapłaty? Jak odzyskać pieniądze wypłacone bezpośrednio podwykonawcom? Jaka jest specyfika rozliczeń z podwykonawcami zamówień publicznych? Jaka jest pozycja generalnego wykonawcy? Piszą prawnicy doświadczeni w obsłudze kontraktów budowlanych.

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które nie udziela się ochrony.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Projekt nowego prawa zamówień publicznych: czego się spodziewać? Będzie prościej i elastyczniej? Zgodnie z prawem unijnym? Spory będą się kończyć ugodowo? Co z wadium? I co z RODO? Piszą Mirella Lechna, Anna Prigan, Marcin Lemkowski, Joanna Krakowiak, Hanna Drynkorn, Serom Kim i Katarzyna Śliwak.