O pięciu ostatnich kwartałach fuzji i przejęć


Wyraźne ożywienie pod koniec 2012 roku, rosnące znaczenie Chin i Azji Środkowej i zastój na początku 2013 roku – to wnioski z lektury raportów przygotowanych przez XBMA Institute oraz Ernst & Young.

Według raportu XBMA Institute1 podsumowującego ubiegły rok światowy wolumen fuzji i przejęć trzeci rok z rzędu utrzymał się na poziomie 2,5 biliona USD. Choć niepewność ekonomiczna wstrzymała rynki na trzy czwarte roku, to w ostatnim kwartale 2012 roku trend ten zdecydowanie się odwrócił. Sektorami, które odnotowały największy wzrost, były energetyka, finanse i nieruchomości. W Ameryce Północnej oraz w regionie Azji i Pacyfiku liczba transakcji wzrosła, a w samej Europie się podwoiła.

Ponad granicami

W ostatnim kwartale 2012 roku dało się też odnotować niezwykłą aktywność na rynku transgranicznych fuzji i przejęć w sektorach przemysłowym, finansowym, telekomunikacji i nieruchomości. W rocznym ujęciu tego typu transakcje stanowiły 36 proc. globalnego wolumenu fuzji i przejęć, a sektorowe liderstwo należało do energetyki, finansów i nieruchomości.

Powiew nowego

Ciekawym trendem, utrzymującym się już drugi rok, jest zainteresowanie przedsiębiorstw z rynków wschodzących przejęciami na rynkach rozwiniętych, o czym pisaliśmy już w artykule Zmiana warty na rynku fuzji i przejęć. Takie transakcje pozwalają m.in. wejść na zagraniczny rynek czy zyskać dostęp do nowych kanałów sprzedaży.

Udział Stanów Zjednoczonych i Europy w fuzjach i przejęciach w skali globalnej był analogiczny do 2011 roku i wyniósł nieco ponad 66 proc. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu do uśrednionego wyniku za lata 2007-2011, który wyniósł 72 proc., jest to zauważalny spadek. Ma to związek z rosnącym znaczeniem Chin i Azji środkowej, które kupują coraz więcej.

Pozytywnym sygnałem świadczącym o poprawiającej się sytuacji ekonomicznej jest to, że w 2012 roku przejęcia spółek na granicy niewypłacalności (ang. distressed deals) spadły o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły jedną czwartą tego typu przejęć w 2010 roku.

A u nas?

Według raportu Central and South Eastern Europe – M&A Barometer 2012 opracowanego przez Ernst & Young, choć w ubiegłym roku w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano spadek liczby transakcji fuzji i przejęć, to i tak Polska, z wynikiem 8 mld USD, na który złożyło się 276 transakcji, utrzymała się na pozycji jednego z liderów. Warto wspomnieć, że rok wcześniej wolumen transakcji zrealizowanych w Polsce był skromniejszy i wynosił 254, ale ich wartość opiewała na aż 21 mld USD.

Co dalej?

Mimo że ostatni kwartał 2012 roku obfitował w transakcje fuzji i przejęć i zdawał się zwiastować dalszy boom – na co wskazują we wspólnym raporcie Monthly M&A Insider mergermarket i Merill DataSite – to jednak pierwsze cztery miesiące 2013 roku przyniosły zastój. W porównaniu z tym samym okresem w 2012 roku globalnie transakcji było o 20 proc. mniej. W Europie było jeszcze gorzej. W pierwszym kwartale 2013 roku zanotowano najgwałtowniejszy spadek od 9 lat, zarówno w wartości transakcji (ponad 50 proc.), jak i w liczbie transakcji (prawie 28 proc.) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Tendencje te potwierdzają, że śledzących rynek fuzji i przejęć czeka wiele emocji.

Aleksandra Włodarczyk, Wardyński i Wspólnicy


1 XBMA Institute (Międzynarodowy Instytut Badań nad Transgranicznymi Inwestycjami oraz Transakcjami Fuzji i Przejęć) to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Pekińskiego, Uniwersytetu Nowojorskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest partnerem Instytutu. Pełny raport dostępny jest pod adresem http://xbma.org/forum/wp-content/uploads/2013/01/2012-XBMA-Annual-Report.pdf