Nagroda im. Edwarda Wendego dla adwokata Mikołaja Pietrzaka


Już po raz 10. została przyznana nagroda im. Edwarda Wendego za dokonania na polu krzewienia kultury prawa. W tym roku jej laureatem został adwokat Mikołaj Pietrzak, obrońca w wielu głośnych sprawach i działacz na rzecz praw człowieka.

Adwokat Mikołaj Pietrzak od wielu lat współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. Do czerwca 2009 r. koordynował działający w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” zajmujący się głównie sprawami lustracji, weryfikacji WSI oraz dostępu do akt IPN. Do dzisiaj prowadzi pro bono część związanych z Programem spraw. Wielokrotnie reprezentował również Helsińską Fundację Praw Człowieka w sprawach o udostępnienie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji publicznej oraz był autorem licznych opinii przyjaciela sądu (amicus curiae) przedkładanych Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Aktywnie współpracuje również z Fundacją Greenpeace Polska. Reprezentuje m.in. aktywistów Greenpeace, którzy demonstrowali w sprawie odnawialnych źródeł energii przed i na budynku Ministerstwa Gospodarki w 2008 oraz w 2013 roku. Ponadto Mikołaj Pietrzak jest pełnomocnikiem pro bono samej Fundacji Greenpeace w postępowaniach cywilnych

Nagroda im. Edwarda J. Wendego jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój polskiego i europejskiego dorobku prawnego.