Nagroda im. Edwarda J. Wendego dla Adama Daniela Rotfelda


Już po raz 9. została przyznana nagroda im. Edwarda J. Wendego za dokonania na polu krzewienia kultury prawa. W tym roku jej laureatem został Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, za służbę w procesie budowania pokoju.

– Lista zasług profesora Adama Daniela Rotfelda jest długa i znana – mówił podczas ceremonii Tomasz Wardyński, członek Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende. – Droga życia profesora, jego dokonania, stosunek do człowieka, szacunek dla państwa i jego instytucji, umiejętność budowania płaszczyzn porozumienia oraz rozumienie rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania świata to wartości, jakie szczególnie dzisiaj powinny być dla nas wszystkich nadrzędne. Przyznając tę nagrodę pragniemy nie tyle nagradzać, bo nagród pan profesor nie wymaga, ile jedynie wesprzeć jego godne i tak nam wszystkim potrzebne wysiłki.

Adam D. Rotfeld w latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Uczestniczył w pracach drugiej fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 1989 roku został kierownikiem projektu badawczego w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI) w Sztokholmie; w roku 1991 został mianowany przez rząd Szwecji dyrektorem SIPRI. W latach 1992-1993 był Osobistym Przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Wynikiem jego pracy było przyjęcie końcowego raportu, który stanowił podstawę do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Był szefem polskiej dyplomacji w rządzie Marka Belki. W 2008 roku został przewodniczącym Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Rozbrojenia, a w styczniu tego samego roku – współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. W sierpniu 2009 roku został członkiem Grupy Ekspertów NATO do Przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i współzałożycielem Centrum im. Bronisława Geremka oraz Fundacji Ryszarda Kapuścińskiego. Przewodniczy Międzynarodowej Radzie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Nagroda im. Edwarda Wendego od 2003 roku jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak i europejskiego dorobku prawnego oraz umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

Patron nagrody, Edward Wende był adwokatem, obrońcą w procesach politycznych. W latach 70. bronił robotników z Ursusa, w 80. występował jako obrońca w procesach działaczy opozycyjnych. Był też jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Mowa końcowa, jaką wygłosił w tym procesie, weszła do kanonów prawniczej sztuki oratorskiej.

Tegoroczna edycja nagrody ma wymiar szczególny, gdyż przypada w 10 rocznicę śmierci mecenasa Wendego.