Księgi wieczyste dostępne przez Internet


Od 16 czerwca br. nie trzeba już stać w kolejce w sądach wieczystoksięgowych. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej.

Na razie w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się ponad 12 mln ksiąg wieczystych na 18,8 mln istniejących. Proces migracji ksiąg wieczystych, czyli przenoszenie treści dotychczasowych papierowych ksiąg wieczystych do postaci elektronicznej i umieszczanie ich w Centralnej Bazie Danych, powinien zakończyć się w 2013 roku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się aktualny wykaz zinformatyzowanych wydziałów ksiąg wieczystych z zaznaczeniem tych, w których zakończono proces migracji ksiąg papierowych do postaci elektronicznej.

Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Można przeglądać treść księgi wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Planowana jest także możliwość uzyskania drogą elektroniczną odpisu z księgi wieczystej.

Swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych z wykorzystaniem Internetu istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Sprawdzenie księgi możliwe będzie nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości. Jest to kolejny krok do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.

Przeglądarka ksiąg wieczystych dostępna jest pod adresem http://ekw.ms.gov.pl