Kontakt A+ A

Wydawca

WIW Services
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

Redaktor naczelny

Jan Ciećwierz

Zastępca redaktora naczelnego

Maciej Szewczyk

Redaktor wersji angielskiej

Magdalena Świtajska

Redaktor prowadzący

Justyna Zandberg-Malec

Biuro w Warszawie

Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

Biuro w Krakowie

ul. Ludwinowska 7/5
30-331 Kraków

Tel.: 12 290 86 20
Faks: 12 290 86 21

Biuro w Poznaniu

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

Tel.: 61 651 87 00
Faks: 61 651 87 01

Biuro we Wrocławiu

ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
(13 piętro, budynek Sky Tower)

Tel.: 71 348 86 00
Faks: 71 348 86 01