Kiedy oznakować produkt w języku polskim


Czy oznakowanie towarów konsumpcyjnych w języku polskim zależy od swobodnej decyzji sprzedawcy detalicznego, czy też jest jego prawnym obowiązkiem?

Stosowanie języka polskiego w obrocie dokonywanym na terytorium Polski, z udziałem konsumentów, stanowi prawny obowiązek przedsiębiorcy, jeżeli w chwili zawierania umowy konsument ma miejsce zamieszkania w Polsce, a umowa ma zostać wykonana w Polsce. Oznacza to, że w szczególności prowadzenie sprzedaży detalicznej w tradycyjnych placówkach handlowych wymaga stosowania języka polskiego.

Obowiązek stosowania języka polskiego obejmuje zarówno zwykłe porozumiewanie się z konsumentem, jak i prawnie istotne czynności prowadzące do sfinalizowania transakcji: złożenie oferty, negocjacje czy zawarcie umowy. Język polski musi być zatem użyty m.in. w nazewnictwie towarów i usług, przy określaniu ogólnych warunków prowadzenia sprzedaży i świadczenia usług, a także przy formułowaniu ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań. Język polski musi być także użyty do oznakowania produktu lub usługi: nazwy handlowej i opisowej (funkcjonalnej), informacji o właściwościach, instrukcji obsługi, a także ostrzeżeń i informacji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych. Przykładowo informacja o składzie surowcowym i przepisie konserwacji wymagana dla wyrobów włókienniczych będzie musiała być dostarczona konsumentowi w języku polskim.

Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, muszą być dostarczone konsumentowi w polskiej wersji językowej. Oznacza to, że konieczne jest dostarczenie konsumentowi pełnego tłumaczenia tego rodzaju informacji. Skrót lub wyciąg nie jest wystarczający. Jedynym odstępstwem od wyżej opisanego rygoryzmu jest możliwość oznakowania produktu za pomocą powszechnie zrozumiałych symboli graficznych. Jeżeli jednak symbolom towarzyszy obcojęzyczny opis, konsument musi otrzymać polską wersję tego opisu.

Zaniechanie stosowania polskiego języka w opisanym powyżej zakresie może skutkować ukaraniem przedsiębiorcy grzywną do 5 000 złotych.

Sylwia Paszek, Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 24 lutego 2011 roku w Akademii prawa gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej