Już za tydzień finał I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Spółek Handlowych


Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została partnerem I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Spółek Handlowych organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” działające przy WPiA UAM w Poznaniu. Patronat medialny nad konkursem objął portal Co do zasady.

Finał konkursu odbędzie się 24 maja w Poznaniu. W jury zasiądzie m.in. Bartosz Kuraś z praktyki transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii.

Maciej A. Szewczyk z tej praktyki wygłosi prelekcję na temat zapożyczania rozwiązań z common law w umowach transakcyjnych poddawanych prawu polskiemu.

***

I Ogólnopolski Konkurs Prawa Spółek Handlowych ma wyłonić studentów z ponadprzeciętną wiedzą z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. Ma też być swoistym forum łączącym osoby zainteresowane prawem gospodarczym z wybitnymi znawcami tej dziedziny, zarówno teoretykami, jak i praktykami.

Dlatego też formuła wydarzenia wykracza poza ramy konkursu naukowego, obejmując w szczególności serię prelekcji poświęconych różnym aspektom prawa handlowego, z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz praktyków.

Więcej informacji o wydarzeniu na profilu FB organizatora.