Jeszcze raz o sprawozdaniach finansowych


Gwałtownie rośnie liczba postępowań karnych związanych z niezłożeniem lub niesporządzeniem sprawozdania finansowego.

W artykule Czym grozi niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego opublikowanym na Portalu Procesowym 31 października 2012 roku biliśmy na alarm, wskazując, że obowiązek sporządzenia, a następnie złożenia sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym obwarowany jest sankcją karną, którą przewiduje ustawa o rachunkowości.

We wspomnianym tekście zwracaliśmy uwagę, że doświadczenia ostatnich miesięcy (afera Amber Gold) skłaniają do wniosku, że zmieni się podejście organów ścigania do tych dotychczas pobłażliwie traktowanych przewin.

Do tej pory bowiem postępowania karne w tego typu sprawach wszczynane były stosunkowo rzadko, a jeszcze rzadziej kończyły się negatywnym dla oskarżonego rozstrzygnięciem.

Niestety, nie pomyliliśmy się co do naszych przewidywań.

W Gazecie Wyborczej, w artykule 10 tysięcy prezesów z aktami oskarżenia. Kara – nawet milion złotych (2 stycznia 2013 r.) autor podaje, że prokuratury z okręgu gdańskiego musiały podzielić się postępowaniami prowadzonymi w tego typu sprawach z uwagi na ich masowy charakter. Z przytoczonych rozmów z prokuratorami wynika, że w większości przypadków traktują oni takie sprawy jako proste i oczywiste, łatwe do udowodnienia. Mowa jest o tysiącach spraw.

Jeśli podobne podejście prezentować będą pozostałe prokuratury w kraju, czeka nas plaga na pozór błahych spraw, które niestety mogą w znaczący sposób rzutować na kariery osób, które będą miały wątpliwą przyjemność znalezienia się na ławie oskarżonych. Bardziej szczegółowe informacje na temat potencjalnych konsekwencji tego typu procesów znajdują się w przywołanym na początku artykule.

Janusz Tomczak, Zespół Prawa Karnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy