II Petersburskie Międzynarodowe Forum Prawnicze, 16-19 maja 2012


Ponad 2000 delegatów z 51 krajów wzięło udział w drugim już międzynarodowym forum prawniczym pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, oraz Najwyższego Sądu Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

W ramach Forum odbyło się posiedzenie plenarne „Polityka prawna w 21 wieku: nowe wyzwania dla prawa w świecie globalnym”, 38 okrągłych stołów oraz kilka przedsięwzięć towarzyszących, w tym konferencja „Modernizacja Kodeksu Cywilnego FR”. Podczas Forum podpisano też szereg porozumień o współpracy w dziedzinie prawa pomiędzy Rosją i innymi krajami, w tym m.in. Polską, Holandią, Ukrainą i Islandią.

Dmitrij Miedwiediew, premier Federacji Rosyjskiej, oraz Anton Iwanow, prezes Najwyższego Sądu Gospodarczego FR, przyznali, że w rosyjskim sądownictwie nadal istnieje szereg problemów, ale widać ewidentny postęp, czego dowodem jest choćby petersburskie Forum, świadczące o tym, że rosyjski rząd zamierza budować państwo prawa, przeprowadzić reformę sądownictwa i podwyższyć niezawodność sytemu sądowniczego. Aleksander Konowałow, minister sprawiedliwości FR, stwierdził nawet, że petersburskie Forum ma wszelkie podstawy, aby stać się „prawniczym Davos”.

Jednym z tematów dyskusji były zagrożenia, jakie dla suwerenności państw stanowią orzeczenia sądowe oraz arbitrażowe wydawane w innych państwach. Dmitrij Miedwiediew i Anton Iwanow twierdzili, że w wielu sprawach gospodarczych niektóre państwa stosują rozwiązania ustawowe preferujące jurysdykcję sądów ich państw, a orzeczenia tych sądów z reguły podlegają widocznym wpływom polityki. Mogą więc stanowić zagrożenie dla suwerenności państw, na terenie których mają zostać wykonane, co wymaga środków właściwej ochrony, takich jak możliwość uchylania orzeczeń sądowych innych państw, a także orzeczeń arbitrażowych, z powodów szerszych niż l’ordre public.

To stanowisko zostało skrytykowane przez wielu uczestników dyskusji, m.in. Lorda-Kanclerza Kennetha Clarka, ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, Erica Holdera, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości USA czy Vincenta Lamandę, prezesa Sądu Najwyższego Francji. Przyrównali oni te pomysły do protekcjonizmu gospodarczego i prawnego uniemożliwiającego międzynarodową wymianę handlową, gospodarczą i prawną.

- Uważam, że II Petersburskie Międzynarodowe Forum Prawnicze było przedsięwzięciem udanym – mówi Tomasz Wardyński, który wziął udział w Forum z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej. – Przede wszystkim jednak stało się ono, zgodnie ze swoją nazwą, platformą spotkań prawników Federacji Rosyjskiej i reszty świata, podczas których dzielono się doświadczeniami, wymieniano poglądy i zawierano znajomości. Niezależnie od wypowiadanych poglądów Forum na pewno będzie miało wpływ zarówno na kształtowanie rozwiązań teoretycznych, jak i na orzecznictwo sądów FR. To bez wątpienia przyczyni się do rozwijania praworządności w Rosji.

Raport Tomasza Wardyńskiego z II Petersburskiego Międzynarodowego Forum Prawniczego można przeczytać na stronie adwokatura.pl