Idą zmiany w usługach płatniczych


Ostatnie dni i tygodnie to okres bardzo intensywnych działań legislacyjnych w obszarze usług płatniczych. Jest to dowód na to, jak niezwykle dynamiczny jest w tej chwili ten obszar rynku.

Jeszcze kilka lat temu regulacje dotyczące usług płatniczych były ujęte w jednym, stosunkowo mało obszernym akcie prawnym. W tej chwili regulacje dotyczące usług płatniczych znajdują się w kilku różnych aktach prawnych, które łącznie liczą kilkaset stron.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że usługi płatnicze są równolegle regulowane przez prawo poszczególnych państw członkowskich i prawo europejskie. W efekcie poszczególne państwa członkowskie prezentują w stosunku do niektórych aspektów usług płatniczych (np. omawiana w jednym z tekstów zasada HACR) inne podejście niż Komisja Europejska. Nie ułatwia to z pewnością stworzenia jednolitego europejskiego rynku usług płatniczych, co konsekwentnie od wielu lat stara się realizować Komisja Europejska. Odpowiedzią Komisji na ten stan rzeczy jest, co widać szczególnie po jej kilku ostatnich inicjatywach, tendencja do regulowania coraz większej ilości aspektów związanych z usługami płatniczymi w drodze rozporządzeń. Zwiększa to niewątpliwe szansę na stworzenie jednolitych reguł we wszystkich państwach członkowskich.

Dynamikę legislacyjną w obszarze usług płatniczych widać doskonale na przykładzie polskiej ustawy o usługach płatniczych. Jednym z podstawowych celów ostatniej nowelizacji polskiej ustawy było pełne dostosowanie polskich regulacji do tzw. II dyrektywy o pieniądzu elektronicznym. W tym samym mniej więcej czasie Komisja Europejska zaczęła na poważnie rozważać usunięcie z porządku prawnego przepisów o pieniądzu elektronicznym. Niewykluczone zatem, że dopiero co znowelizowana ustawa o usługach płatniczych będzie wymagała już niedługo kolejnych zmian. Niewątpliwie więc najbliższe miesiące i lata będą nadal czasem wytężonych działań legislacyjnym w obszarze usług płatniczych.

Spośród podjętych w ostatnim czasie działań legislacyjnych na szczególną uwagę zasługują w naszej ocenie następujące działania:

  1. nowelizacja polskiej ustawy o usługach płatniczych z dnia 12 lipca 2013 r. (głównym celem nowelizacji jest pełne dostosowanie polskiej ustawy do II dyrektywy o pieniądzu elektronicznym)
  2. prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z opłatami interchange
  3. publikacja projektu dyrektywy PSD II w dniu 24 lipca 2013 r.
  4. publikacja projektu rozporządzenia dotyczącego opłat interchange w dniu 24 lipca 2013 r.

Opisanie wszystkich zmian, które niosą ze sobą powyższe działania, jest zadaniem bardzo złożonym, wykraczającym poza ramy publikacji w ramach Portalu Procesowego. W niniejszym wydaniu staramy się zasygnalizować jedynie wybrane zagadnienia, które w naszej ocenie mogą mieć znaczący wpływ na dalszy kształt rynku usług płatniczych, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Krzysztof Wojdyło, Zespół Usług Płatniczych kancelarii Wardyński i Wspólnicy