Nienależyte umocowanie pełnomocnika a nienależyte wykazanie pełnomocnictwa


Sorry, this entry is only available in Polish.