Czy „zgodnie z SIWZ” to niezgodnie z art. 38 p.z.p.?


Sorry, this entry is only available in Polish.