Czynności potransakcyjne

 
 

Po zamknięciu transakcji kupujący jest zobowiązany zapłacić należne podatki i złożyć odpowiednią deklarację. Należy również dokonać aktualizacji publicznych rejestrów (o ile transakcja miała wpływ na ich treść) takich jak rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, baza regon, księgi wieczyste itp.

Po zamknięciu transakcji kupujący może zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania prawnego, zwłaszcza jeśli w czasie badania prawnego przed transakcją pewna część informacji nie została ujawniona ze względu na ich poufny charakter.

Niekiedy mechanizm wyliczenia i uiszczenia ceny przewiduje jej korektę uzależnioną od określonych zdarzeń lub wyników, jakie nabywana spółka lub przedsiębiorstwo osiągnie po zamknięciu transakcji. Wówczas umowa ostatecznie przenosząca tytuł do przedmiotu transakcji określa, w jakim zakresie strony są zobowiązane do współpracy i informowania o wynikach finansowych. Przesądza także o wpływie transakcji na prowadzoną działalność, a także o sposobie ostatecznego rozliczenia między stronami.