Czy notariusz musi znać języki obce?


Notariusz, poświadczając podpis na dokumencie, nie musi badać, czy treść tego dokumentu jest zgodna z prawem. Może więc poświadczyć także podpis na dokumencie sporządzonym w nieznanym sobie języku.

Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt SN III CZP 82/10 z dnia 19 listopada 2010 r. stwierdził, że notariusz przy dokonywaniu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego pisma. Uzasadnienie tej uchwały nie jest jeszcze dostępne.

Zgodnie z treścią art. 69 ustawy Prawo o notariacie notariusz poświadcza: 1) własnoręczność podpisu; 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; 3) datę okazania dokumentu; 4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

W sprawie, która trafiła do SN, skarżąca zwróciła się do notariusza o poświadczenie podpisu na dokumencie sporządzonym w języku obcym. Jednakże notariusz dopatrzył się w sporządzonym dokumencie nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenia prawa i nieprawidłowych sformułowań w języku polskim, i odmówił poświadczenia dokumentu.

Z powołanego powyżej przepisu ustawy Prawo o notariacie dotychczas obowiązek badania zgodności z prawem treści poświadczanego dokumentu nie był wywodzony. SN potwierdził w niniejszej uchwale, iż notariusz nie ma takiego obowiązku.