projekt

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – komentarz do wybranych zagadnień

Pomimo bardzo krótkiego okresu obowiązywania ustawy o usługach płatniczych ustawodawca zdecydował się na przeprowadzenie znaczącej nowelizacji tego aktu prawnego.

KE proponuje rozporządzenie mające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu

Poszukiwaniem i wydobywaniem podmorskich złóż ropy i gazu będą mogły się zajmować tylko podmioty o odpowiednim zapleczu technicznym i finansowym, mogące pokryć koszty związane z odpowiedzialnością za ewentualne szkody w środowisku.

Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas – jak sobie radzić?

30 czerwca 2011 r. bezskutecznie upłynął termin implementacji dyrektywy UCITS IV. Tymczasem na stronach Ministerstwa Finansów opublikowany został pierwszy projekt ustawy wprowadzającej postanowienia dyrektywy do ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Sejm uchwalił tzw. ustawę deweloperską

31 sierpnia 2011 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającą poprawić sytuację prawną osób będących klientami deweloperów.

Outsourcing działalności bankowej, projekt zmiany ustawy – Prawo bankowe

W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo bankowe w części dotyczącej outsourcingu bankowego. Nowelizacja ma na celu liberalizację zasad korzystania z tej instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego nadzoru.

Wiem, co zjem, czyli projekt rozporządzenia o przekazywaniu konsumentom informacji o żywności

Na początku lipca br. Parlament Europejski w drugim czytaniu przyjął zmieniony tekst projektu rozporządzenia, będący wynikiem uzgodnień pomiędzy Parlamentem, Radą a Komisją Europejską.