zmiany w prawie

Outsourcing działalności bankowej, projekt zmiany ustawy – Prawo bankowe

W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo bankowe w części dotyczącej outsourcingu bankowego. Nowelizacja ma na celu liberalizację zasad korzystania z tej instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego nadzoru.

Wiem, co zjem, czyli projekt rozporządzenia o przekazywaniu konsumentom informacji o żywności

Na początku lipca br. Parlament Europejski w drugim czytaniu przyjął zmieniony tekst projektu rozporządzenia, będący wynikiem uzgodnień pomiędzy Parlamentem, Radą a Komisją Europejską.

Nowe zasady finansowania parków narodowych

Ministerstwo Środowiska zaproponowało zmiany w ustawie o ochronie przyrody polegające na przekształceniu parków narodowych w państwowe osoby prawne.

Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich

W Sejmie trwają prace ustawodawcze nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającej poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.

Czy będzie możliwość refundowania produktów zaliczanych do żywnościowych

Czy szczególne rodzaje żywności mogą być refundowane?

Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi

1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.