zmiany w prawie

Nowe przepisy o zabawkach: ostrożniejsi przedsiębiorcy – bezpieczniejsze dzieci

Przedsiębiorcy z branży zabawkowej muszą kontrolować (jakość dostarczonych im zabawek), ewidencjonować (dostawców i odbiorców konkretnych produktów) oraz ostrzegać (np. rolkarzy, że mają jeździć w kasku i nie po ulicy).

Zmiany w polskim prawie lotniczym

Nowe, czytelne procedury dotyczące inwestycji lotniskowych, zarządzania lotniskami oraz wykonywania przewozów i usług lotniczych powinny zwiększyć konkurencyjność polskich przewoźników i umożliwić rozwój lotnisk lokalnych i regionalnych.

Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce

Od 2012 roku zagraniczni inwestorzy, którzy chcieliby bezpośrednio inwestować w instrumenty finansowe w Polsce, nie będą już musieli zakładać rachunków papierów wartościowych w polskich domach maklerskich czy bankach powierniczych.

Dyrektywa PSD wreszcie implementowana

Są szanse na jednolite reguły dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. W naszym nowym cyklu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami – mają one znaczenie dla niemal wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas – jak sobie radzić?

30 czerwca 2011 r. bezskutecznie upłynął termin implementacji dyrektywy UCITS IV. Tymczasem na stronach Ministerstwa Finansów opublikowany został pierwszy projekt ustawy wprowadzającej postanowienia dyrektywy do ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Sejm uchwalił tzw. ustawę deweloperską

31 sierpnia 2011 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającą poprawić sytuację prawną osób będących klientami deweloperów.