nowe prawo

Nowe prawo prywatne międzynarodowe

16 maja wejdzie w życie nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r., która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe.

Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

28 kwietnia br. sejm uchwalił nową ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Prowadzenie badań klinicznych po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Po wielu zmianach i dyskusjach uchwalono nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która w części dotyczy prowadzenia badań klinicznych. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 maja.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Był preparat, jest mieszanina

8 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przyjęta przez Sejm 25 lutego 2011 roku (Dz. U. nr 63, poz. 322). Zmian jest sporo, ale nie są one rewolucyjne.