już obowiązujące

84
18 | 02 | 2016

Nowy podatek bankowy

Pierwszego lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadzająca tzw. podatek bankowy. Wywołała ona liczne kontrowersje w polskim sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

59
18 | 02 | 2016

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach

Skarżąc decyzję lub inny akt do sądu administracyjnego, możemy wnioskować o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Sposób zastosowania tej możliwości zmienił się w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku.

222
11 | 02 | 2016

Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie

Taki – nieoczywisty – wniosek płynie z analizy przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Wybór środka zaskarżenia uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzucił.

129
21 | 01 | 2016

Kolejna szansa dla kredytobiorców

Kilka tygodni temu zaczął działać przepis Prawa bankowego nakładający na banki nowe obowiązki przy wypowiedzeniu kredytu. Wobec burzy medialnej dotyczącej tzw. podatku bankowego oraz dużej nowelizacji w przepisach upadłościowych i restrukturyzacyjnych łatwo nie docenić jego znaczenia. Jednak art. 75c Prawa bankowego, mimo że wprowadzony niejako przy okazji prac nad zmianami dotyczącymi zniesienia BTE, może spowodować wiele pytań w praktyce bankowej.

95
21 | 01 | 2016

Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek maksymalnych i ustawowych, dotyczące zarówno odsetek kapitałowych, jak i odsetek za opóźnienie.

222
14 | 01 | 2016

Mediacja po nowemu i jej wpływ na postępowanie sądowe

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego powodująca wzrost znaczenia mediacji i istotnie zmieniająca przepisy w tym zakresie. Będzie to miało wpływ także na przebieg postępowań sądowych wszczynanych po tej dacie.