już obowiązujące

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wyłączenie części przedmiotu dzierżawy w zamian za prawo zakupu pozostałej części przez dzierżawcę na zasadzie pierwszeństwa to tylko jedno z rozwiązań, które wprowadza nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Rewolucja w parkach narodowych

Weszły w życie zmiany organizacyjne i nowe zasady finansowania parków narodowych.

„Pewny” zastaw finansowy mimo braku daty pewnej

Ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego miała zapewnić realizację praw wierzyciela wynikających z zabezpieczeń finansowych w razie ogłoszenia upadłości dłużnika, czyli poprawić bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku finansowym.

S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju

Rozmowa z Sylwią Moreu-Żak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy o wpływie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe na obrót nieruchomościami położonymi w Polsce.

Zapis windykacyjny, czyli zmiany w prawie spadkowym

Możliwość zapisania przedsiębiorstwa konkretnej osobie pozwoli uniknąć długotrwałych postępowań spadkowych, utrudniających bieżące funkcjonowanie spółki.

Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych

27 października br. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych ustawą z 19 sierpnia 2011 r. Upraszczają i skracają one procedury łączenia spółek kapitałowych, łączenia transgranicznego oraz podziału spółek.