już obowiązujące

Szykują się masowe umorzenia postępowań kontrolnych w urzędach kontroli skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2012 roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Zmiany w prawie pracy w 2013 roku

Najważniejsze nowości w tym roku to wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komornik nie zawsze złoży wniosek o wykreślenie ostrzeżenia

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji. Nie dotyczy to jednak wszystkich postępowań egzekucyjnych.

Elektroniczna rejestracja przebiegu rozpraw sądowych

Wprowadzenie nowych zasad rejestracji przebiegu rozpraw sądowych spowoduje szereg zmian w sposobie funkcjonowania sądów, stron i ich pełnomocników.

Wykwalifikowani cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę

To efekt niedawnej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce

Od niedawna obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”) ma poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.